Учасник бойових дій (члени сім’ї у випадку його загибелі, пропажі безвісти, смерті внаслідок поранення, контузії тощо) згідно з Законом має низку пільг. З-поміж інших, йому надаються пільги в частині першочергового відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва.

Питання стосовно надання земельних ділянок військовослужбовцям та іншим учасникам бойових дій, задіяним в антитерористичній операції (надалі - АТО) в Донецькій та Луганській областях, котрі захищають територіальну цілісність України, є вкрай важливим для сьогодення, адже їхня кількість зростає з кожним днем.

Норми безоплатної передачі земельних ділянок громадянам

Військовослужбовець (члени його сім’ї) мають право безоплатно в порядку першочерговості приватизувати земельну ділянку згідно з встановленими чинним земельним законодавством нормами.

За змістом ст. 121 ЗК України громадяни України мають право на безоплатну передачу їм, зокрема, земельних ділянок із земель державної або комунальної власності в таких розмірах:

-  для ведення особистого селянського господарства – не більше 2,0 гектара;

-  для ведення садівництва – не більше 0,12 гектара;

-  для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах – не більше 0,25 гектара, в селищах – не більше 0,15 гектара, в містах – не більше 0,10 гектара;

-  для індивідуального дачного будівництва - не більше 0,10 гектара;

-  для будівництва індивідуальних гаражів - не більше 0,01 гектара.

Водночас хочемо звернути увагу, що передача земельних ділянок безоплатно у власність громадян у межах норм, проводиться один раз по кожному виду використання.

Окрім того зауважимо, що тільки за умови не реалізації дотепер свого права на безоплатну приватизацію земельних ділянок - учасник АТО (члени його сім’ї) мають можливість здійснити це в порядку, передбаченому чинним земельним законодавством.

Куди звертатись для отримання ділянки? Компетентними в цьому питанні є:

1)   відповідна сільська (селищна), міська ради, у випадку розташування бажаної земельної ділянки для індивідуального житлового будівництва, садівництва в межах населених пунктів.

2)   територіальні органи Держземагентства України, якщо земельна ділянка сільськогосподарського призначення (землі житлової забудови апріорі розташовані в межах населених пунктів) знаходиться за межами населених пунктів.

Зверніть увагу, що чинним законодавством України не встановлено «територіальних» обмежень щодо реалізації громадянами свого права на безоплатну приватизацію земельних ділянок, тобто відсутні норми, у відповідності з якими такі особи мають право реалізувати правомочність на безоплатну приватизацію лише в межах визначеної адміністративно-територіальної одиниці (наприклад, в якій вони зареєстровані). Таким чином, громадянин України, зареєстрований в Сумській області, має право подати заяву (клопотання) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, скажімо, до Головного управління Держземагентства у Тернопільській області.

Як знайти вільну земельну ділянку?

Як свідчить практика, за звичайних умов простому українцю нелегко знайти «вільну» земельну ділянку державної або комунальної власності. Перш ніж розпочинати такі пошуки, варто визначитись з бажаним цільовим призначенням майбутньої земельної ділянки. Після цього необхідно звернутися з письмовим запитом про надання публічної інформації (щодо наявності земель державної та комунальної власності, не наданих у власність/користування) в залежності від обраної земельної ділянки до територіального органу Держземагентства України /відділу містобудування та архітектури органу місцевого самоврядування. Або самотужки знайти, якщо пощастить, вільний земельний наділ, звернувшись за допомогою до публічної кадастрової карти України (http://www.map.land.gov.ua/kadastrova-karta). Втім, зауважте, що обрана ділянка може перебувати у приватній власності, проте не внесена до Державного земельного кадастру України.

Процедура відведення земельних ділянок.

Загалом надання фізичним особам земельних ділянок у власність шляхом приватизації здійснюється у порядку, визначеному ст. 118 ЗК України. Так, ч. 6 даної статті ЗК України встановлено, що громадянин, зацікавлений в одержанні безоплатно у власність земельної ділянки в межах норм безоплатної приватизації, подає до органу державної виконавчої влади (надалі – ОДВВ) або органу місцевого самоврядування (надалі – ОМС), уповноваженого розпоряджатися земельними ділянками цієї категорії земель, наступні документи:

-  заяву (клопотання) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність. У даному документі вказується цільове призначення земельної ділянки та її орієнтовні розміри;

-  графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки. Чинне земельне законодавство не встановлює як саме мають виглядати дані матеріали. З практики, це можуть бути викопіювання з генерального плану відповідного населеного пункту, кадастрової карти, які можна замовити в землевпорядній організації або у державного кадастрового реєстратора у територіальному органі Держземагентства України;

-  копію документу, що посвідчує особу.

Слід зауважити, що забороняється вимагати додаткові матеріали та документи, не передбачені статтею 118 ЗК України.

Однак задля реалізації військовослужбовцем свого права на безоплатну приватизацію земельної ділянки в порядку першочерговості в силу Закону стосовно інших категорій громадян, крім зазначених вище документів, необхідно подати документ, що посвідчує його участь в АТО (посвідчення, довідку).

Отримання дозволу на розробку документації із землеустрою.

ОДВВ/ОМС у місячний строк розглядає клопотання і дає дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або надає мотивовану відмову в його наданні.

Зазначимо, що підставою для відмови у наданні такого дозволу може бути лише невідповідність місця розташування об’єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних утворень, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку.

Зверніть увагу, що у випадку незгоди з розпорядчим документом про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою, або бездіяльності вказаних органів, яка полягає в залишенні заяви (клопотання) без розгляду, за захистом своїх прав слід звертатися до суду. Судова практика в переважній більшості таких випадків на боці громадян.

Окремо слід зазначити, що якщо протягом одного місяця з дня одержання клопотання відповідними органами не надано такого дозволу або мотивованої відмови в його наданні, заявник має право у місячний строк з дня закінчення строку розгляду поданої заяви (клопотання), продовжити процедуру землевідведення шляхом замовлення розробки проекту землеустрою без надання такого дозволу. При цьому, замовник документації із землеустрою письмово повідомляє про це відповідний ОДВВ або ОМС, уповноважений розпоряджатися земельною ділянкою, додаючи договір на виконання робіт із землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

Розроблення, погодження та затвердження документації із землеустрою.

Отримавши дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, наступним кроком буде укладення договору на розробку документації із землеустрою із суб’єктом господарювання – виконавцем робіт із землеустрою. При цьому, документація із землеустрою має бути розроблена у строк, що не перевищує шести місяців з дати укладення договору на її розробку.

Після розроблення документації із землеустрою, її необхідно буде погодити.

Так, проект відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення підлягає погодженню лише з територіальним органом Держземагентства України. У випадку відведення земельної ділянки з цільовим призначенням для індивідуального житлового будівництва, крім погодження з органом земельних ресурсів, проект землеустрою подається також на погодження до органу містобудування та архітектури.

Зауважимо, що зазначені вище органи протягом десяти робочих днів з дня отримання проекту землеустрою повинні надати розробнику (землевпорядній організації) висновки щодо погодження проекту землеустрою або про відмову в такому погодженні з обов’язковим посиланням на акти законодавства, що регулюють відносини у відповідній сфері. Після отримання висновків про погодження проекту землеустрою необхідно здійснити державну реєстрацію земельної ділянки. В силу положень ст. 202 ЗК України державна реєстрація земельних ділянок здійснюється у Державному земельному кадастрі в порядку, встановленому Законом України «Про Державний земельний кадастр».

Наступним кроком є затвердження проекту землеустрою. Органом, який видав дозвіл на розроблення проекту землеустрою (відповідна місцева рада чи територіальний орган Держземагентства України) протягом чотирнадцяти календарних днів приймається рішення про затвердження землевпорядної документації та передачі земельної ділянки у приватну власність.

Державна реєстрація права власності на земельну ділянку.

Завершальним етапом процедури приватизації земельної ділянки є державна реєстрація права власності на земельну ділянку в органах державної реєстрації прав. Відповідно до ст. ст. 125, 126 ЗК України право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”.

Отримання рішення про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки у власність слугує підставою для звернення до місцевих органів Державної реєстраційної служби з питання реєстрації права власності на земельну ділянку. В результаті чого громадянин протягом п’яти робочих днів отримує свідоцтво про право власності на нерухоме майно та витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та, нарешті, фактично та юридично стає повноцінним власником земельної ділянки.

За додатковими роз’ясненнями звертайтесь в нашу юридичну компанію. Наші юристи готові надати Вам кваліфіковану юридичну консультацію або представляти Ваші інтереси в судах любих інстанцій, в тому числі і третейських, державних, виконавчих, правоохоронних органах, органах місцевого самоврядування та в інших інстанціях.

 

        З повагою,

                                   Засядьвовк О.Ю.

 

 

         Конт. телефони: 067-955-7940, 093-500-9470

Учасник бойових дій (члени сім’ї у випадку його загибелі, пропажі безвісти, смерті внаслідок поранення, контузії тощо) згідно з Законом має низку пільг. З-поміж інших, йому надаються пільги в частині першочергового відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва.

Питання стосовно надання земельних ділянок військовослужбовцям та іншим учасникам бойових дій, задіяним в антитерористичній операції (надалі - АТО) в Донецькій та Луганській областях, котрі захищають територіальну цілісність України, є вкрай важливим для сьогодення, адже їхня кількість зростає з кожним днем.

Норми безоплатної передачі земельних ділянок громадянам

Військовослужбовець (члени його сім’ї) мають право безоплатно в порядку першочерговості приватизувати земельну ділянку згідно з встановленими чинним земельним законодавством нормами.

За змістом ст. 121 ЗК України громадяни України мають право на безоплатну передачу їм, зокрема, земельних ділянок із земель державної або комунальної власності в таких розмірах:

-          для ведення особистого селянського господарства – не більше 2,0 гектара;

-          для ведення садівництва – не більше 0,12 гектара;

-          для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах – не більше 0,25 гектара, в селищах – не більше 0,15 гектара, в містах – не більше 0,10 гектара;

-          для індивідуального дачного будівництва - не більше 0,10 гектара;

-          для будівництва індивідуальних гаражів - не більше 0,01 гектара.

-          Водночас хочемо звернути увагу, що передача земельних ділянок безоплатно у власність громадян у межах норм, проводиться один раз по кожному виду використання.

Окрім того зауважимо, що тільки за умови не реалізації дотепер свого права на безоплатну приватизацію земельних ділянок - учасник АТО (члени його сім’ї) мають можливість здійснити це в порядку, передбаченому чинним земельним законодавством.

Куди звертатись для отримання ділянки? Компетентними в цьому питанні є:

1)   відповідна сільська (селищна), міська ради, у випадку розташування бажаної земельної ділянки для індивідуального житлового будівництва, садівництва в межах населених пунктів.

2)   територіальні органи Держземагентства України, якщо земельна ділянка сільськогосподарського призначення (землі житлової забудови апріорі розташовані в межах населених пунктів) знаходиться за межами населених пунктів.

Зверніть увагу, що чинним законодавством України не встановлено «територіальних» обмежень щодо реалізації громадянами свого права на безоплатну приватизацію земельних ділянок, тобто відсутні норми, у відповідності з якими такі особи мають право реалізувати правомочність на безоплатну приватизацію лише в межах визначеної адміністративно-територіальної одиниці (наприклад, в якій вони зареєстровані). Таким чином, громадянин України, зареєстрований в Сумській області, має право подати заяву (клопотання) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, скажімо, до Головного управління Держземагентства у Тернопільській області.

Як знайти вільну земельну ділянку?

Як свідчить практика, за звичайних умов простому українцю нелегко знайти «вільну» земельну ділянку державної або комунальної власності. Перш ніж розпочинати такі пошуки, варто визначитись з бажаним цільовим призначенням майбутньої земельної ділянки. Після цього необхідно звернутися з письмовим запитом про надання публічної інформації (щодо наявності земель державної та комунальної власності, не наданих у власність/користування) в залежності від обраної земельної ділянки до територіального органу Держземагентства України /відділу містобудування та архітектури органу місцевого самоврядування. Або самотужки знайти, якщо пощастить, вільний земельний наділ, звернувшись за допомогою до публічної кадастрової карти України (http://www.map.land.gov.ua/kadastrova-karta). Втім, зауважте, що обрана ділянка може перебувати у приватній власності, проте не внесена до Державного земельного кадастру України.

Процедура відведення земельних ділянок.

Загалом надання фізичним особам земельних ділянок у власність шляхом приватизації здійснюється у порядку, визначеному ст. 118 ЗК України. Так, ч. 6 даної статті ЗК України встановлено, що громадянин, зацікавлений в одержанні безоплатно у власність земельної ділянки в межах норм безоплатної приватизації, подає до органу державної виконавчої влади (надалі – ОДВВ) або органу місцевого самоврядування (надалі – ОМС), уповноваженого розпоряджатися земельними ділянками цієї категорії земель, наступні документи:

·         заяву (клопотання) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність. У даному документі вказується цільове призначення земельної ділянки та її орієнтовні розміри;

·         графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки. Чинне земельне законодавство не встановлює як саме мають виглядати дані матеріали. З практики, це можуть бути викопіювання з генерального плану відповідного населеного пункту, кадастрової карти, які можна замовити в землевпорядній організації або у державного кадастрового реєстратора у територіальному органі Держземагентства України.

·         копію документу, що посвідчує особу.

Слід зауважити, що забороняється вимагати додаткові матеріали та документи, не передбачені статтею 118 ЗК України.

Однак задля реалізації військовослужбовцем свого права на безоплатну приватизацію земельної ділянки в порядку першочерговості в силу Закону стосовно інших категорій громадян, крім зазначених вище документів, необхідно подати документ, що посвідчує його участь в АТО (посвідчення, довідку).

Отримання дозволу на розробку документації із землеустрою.

ОДВВ/ОМС у місячний строк розглядає клопотання і дає дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або надає мотивовану відмову в його наданні.

Зазначимо, що підставою для відмови у наданні такого дозволу може бути лише невідповідність місця розташування об’єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних утворень, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку.

Зверніть увагу, що у випадку незгоди з розпорядчим документом про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою, або бездіяльності вказаних органів, яка полягає в залишенні заяви (клопотання) без розгляду, за захистом своїх прав слід звертатися до суду. Судова практика в переважній більшості таких випадків на боці громадян.

Окремо слід зазначити, що якщо протягом одного місяця з дня одержання клопотання відповідними органами не надано такого дозволу або мотивованої відмови в його наданні, заявник має право у місячний строк з дня закінчення строку розгляду поданої заяви (клопотання), продовжити процедуру землевідведення шляхом замовлення розробки проекту землеустрою без надання такого дозволу. При цьому, замовник документації із землеустрою письмово повідомляє про це відповідний ОДВВ або ОМС, уповноважений розпоряджатися земельною ділянкою, додаючи договір на виконання робіт із землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

Розроблення, погодження та затвердження документації із землеустрою.

Отримавши дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, наступним кроком буде укладення договору на розробку документації із землеустрою із суб’єктом господарювання – виконавцем робіт із землеустрою. При цьому, документація із землеустрою має бути розроблена у строк, що не перевищує шести місяців з дати укладення договору на її розробку.

Після розроблення документації із землеустрою, її необхідно буде погодити.

Так, проект відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення підлягає погодженню лише з територіальним органом Держземагентства України. У випадку відведення земельної ділянки з цільовим призначенням для індивідуального житлового будівництва, крім погодження з органом земельних ресурсів, проект землеустрою подається також на погодження до органу містобудування та архітектури.

Зауважимо, що зазначені вище органи протягом десяти робочих днів з дня отримання проекту землеустрою повинні надати розробнику (землевпорядній організації) висновки щодо погодження проекту землеустрою або про відмову в такому погодженні з обов’язковим посиланням на акти законодавства, що регулюють відносини у відповідній сфері. Після отримання висновків про погодження проекту землеустрою необхідно здійснити державну реєстрацію земельної ділянки. В силу положень ст. 202 ЗК України державна реєстрація земельних ділянок здійснюється у Державному земельному кадастрі в порядку, встановленому Законом України «Про Державний земельний кадастр».

Наступним кроком є затвердження проекту землеустрою. Органом, який видав дозвіл на розроблення проекту землеустрою (відповідна місцева рада чи територіальний орган Держземагентства України) протягом чотирнадцяти календарних днів приймається рішення про затвердження землевпорядної документації та передачі земельної ділянки у приватну власність.

Державна реєстрація права власності на земельну ділянку.

Завершальним етапом процедури приватизації земельної ділянки є державна реєстрація права власності на земельну ділянку в органах державної реєстрації прав. Відповідно до ст. ст. 125, 126 ЗК України право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”.

Отримання рішення про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки у власність слугує підставою для звернення до місцевих органів Державної реєстраційної служби з питання реєстрації права власності на земельну ділянку. В результаті чого громадянин протягом п’яти робочих днів отримує свідоцтво про право власності на нерухоме майно та витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та, нарешті, фактично та юридично стає повноцінним власником земельної ділянки.

За додатковими роз’ясненнями звертайтесь в нашу юридичну компанію. Наші юристи готові надати Вам кваліфіковану юридичну консультацію або представляти Ваші інтереси в судах любих інстанцій, в тому числі і третейських, державних, виконавчих, правоохоронних органах, органах місцевого самоврядування та в інших інстанціях.

 

        З повагою,

                                   Засядьвовк О.Ю.

 

         Конт. телефони: 067-955-7940, 093-500-9470